Ito ang Pamilya na Mayroong Tatlong Set ng Kambal sa Kanilang Tahanan Kung Saan Sila ay Magkakapareho ng Araw ng Kaarawan!

Ilang buwan bago ikasal sina Carrie and Craig, napagdesisyunan nilang kupkupin ang unang set ng kambal. Ang dalawang kambal na ito ay anak ng kaibigan ni Carrie noong Highschool na kung saan siya ay tinawagan at tinanong kung siya ay interesado na ampunin ang kambal na kanyang kasalukuyang dinadala.
“Dumaan ang ilang sandali bago kami pumayag sa kanyang alok hanggang sa nabuo na ang aming desisyon dahil naniniwala kaming ito ang kaloob ng Diyos para sa amin.”

Ito ang pahayag ni Carrie.

Ang pangalan ng mag-kambal na ito ay sina Kenna at Adalynn na ipinanganak noong February 28, 2014.

Isang taon ang nakalipas, tinawagan ulit sila ng parehong kaibigan na tumawag din sa kanila na nag alok ng kambal na sanggol. Sa pagkakataong ito, muling nag-alok ang kaibigan nilang ito kung nais ba nilang mag-ampon ulit ng isa pang set ng kambal, ngunit ang nakakagulat rito ay kambal muli ang kanyang pinapaampon ngunit ang mga ito ay nakatatandang kapatid ng mga naunang pinaampon na kambal.

Sa kadahilanang ang pinapakupkop naman sa kanila ay kapatid din ng naunang kambal na kanilang kinupkop rin, sina Carrie at Craig ay nagdesisyon na ipagsama-sama na ang magkakapatid sa loob ng kanilang tahanan.

Samantala, wala silang kaalam-alam na ang pangalawang set ng kambal ay kapareho pala ng petsa kung saan ipinanganak din ang kanilang mas nakababatang mga kapatid February 28, 2013. Mas matanda lamang ang pangalawang set ng kambal ng isang taon kumpara sa nauna.

“Isang petsa lamang ang kaarawan nila na aming aalalahanin, na kung saan isang mabuting bagay, ngunit sa kanilang paglaki hindi nila ito magugustuhan.” Ito ang pahayag ni Carrie.
Taon ng 2015, isang nakakagulat na pangyayari ang nangyari sa kanilang buhay dahil sa taon na ito nadiskubrehan ni Carrie na siya ay nagdadalang-tao ng kambal. Si Carrie ay dumaranas ng Severe Endometriosis at sinabihan na wala siyang kakayahan na magkaanak.

“Kami ay sobrang nagulat. Hindi namin lubos akalain na kami ay magkakaroon ng tatlong set ng kambal. Ano ang gagawin namin sa aming mga sarili?” sabi ni Carrie.

Gayunpaman, ang ipinanganak na Kambal ni Carrie ay ipinanganak na premature dahil dinala niya ito sa kanyang tiyan sa loob lamang ng 24 na linggo at ipinanganak sila sa paraan ng cesarean section.

Habang ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kalusugan ng kanyang bagong panganak na kambal, huli na nang kanyang mapagtanto na ang kambal na anak niya ay ipinanganak din sa petsa ng February 28, 2015. Parehong araw kung saan ipinanganak din ang mga kambal na kanilang kinupkop.

Source: buzzooks