Mas Maginoo Pa ang Batang Ito Kaysa sa Mga Nakakatanda Niyang Kasama Sa Tren Matapos Alukin ang Isang Buntis na Babae ng Kanyang Upuan

Siguro’y madalas mong naririnig mula sa mga lolo at lola mo na kinukumpara nila ang henerasyon ng mga bata noon at ngayon marahil karamihan ng kabataan sa panahon ngayon ay ibang-iba na. Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang kaugalian ng mga kabataan dahil karamihan sa kanila ay wala nang paggalang sa nakatatanda.

Sa bansang Malaysia, isang bata ang naging viral matapos magpakita ng paggalang at pagrespeto sa isang babaeng buntis matapos niya alukin ito ng mauupuan.
Madami ang humihiling na sana ang mga henerasyon ng bata ngayon ay pareho ng ipinakita ng batang ito na kung saan mas iniisip dapat nila palagi ang kung sino ang mas nangangailangan at hindi laging sarili ang iniisip.

Ang video na ito ay nakuhanan sa isang Train sa Malaysia. Ang lahat ng upuan sa tren ay okupado na. Hindi lamang bata ang nakaupo doon ngunit mayroon din na dalawang babae at tatlong lalaki.

Nang pumasok ang babaeng buntis, lahat ng nakaupo doon ay napansin ngunit walang kahit sino ang nagmagandang-loob upang paupuin ang babaeng buntis. Sa kabila nang kapansin-pansin niyang malaking tiyan, ang mga tao na nakaupo ay nagkunwari na parang hindi nila napansin na buntis ito.
Ang inaasahan na magpapaupo sa nagdadalang-tao na babae ay ang mga lalaking nakaupo ngunit kahit isa sa kanila ay walang tumayo. Samantala ang mga babae naman na nakaupo ay nag-aakala na baka ang mga lalaki naman ang gagawa ng magandang gawain na iyon kaya naman tumanggi din sila sa kanilang mga sarili na alukin ang babae.

Habang tumatagal, wala talaga kahit isa ang tumatayo sa mga matatanda. Kaya naman, isang bata ang biglang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at sinabihan ang buntis na kunin na ang kanyang upuan.

Siguradong hiyang-hiya ang mga nakakatanda sa kanilang mga sarili. Isa ito sa mga kahanga-hanga na dapat tularan ng karamihan ng kabataan ngayon o kahit ng mga nakatatanda. Isang bagay lamang ang sigurado, ang batang ito ay lalaking marangal at maginoo dahil sa kabila ng kanyang murang edad, alam niya kung paano maging.

Source: Facebook