Isang Lalaking Elementarya Lamang ang Natapos, Isang Ganap na Multi-Millionaire na Ngayon

Para makamit ang magandang kinabukasan, kadalasan na ipinapayo sa atin ng ating magulang na magtapos tayo ng pag aaral sapagkat iyon lamang ang magiging susi sa pagkamit ng ating mga pangarap.Totoo iyon pero sa realidad, hindi lahat ng nakakapag tapos ng pag aaral ay nakakamit nila ang tagumpay na minimithi.Kadamihan ng mga kabataan ngayon na habang nasa murang edad pa lamang ay alam na nila ang gusto nila sa buhay kahit na ang magiging kapalit nito ay ang pagtigil nila sa kanilang pag aaral.

Ganito natin maihahambing ang naging karanasan ni Saipol Azmir Zainuddin na taga Malaysia, sa kabila ng pagtigil nito noon sa pag aaral na halos elementarya lamang ang naitapos nito, sa edad na 34 anyos ay naging multi-milyunaryo ito.

Isang cattle farm owner ang isa sa mga naging pangarap ni Saipol noong bata pa lamang sya. Sa kabila ng kagustuhan nyang makamit na agad ang kanyang pangarap, nag desisyon ng tumigil sa pag-aaral si Saimon matapos nyang itaguyod ang Standard 6 (Grade 6) sa kagustuhan nitong sundin ang nais ng kanyang puso.

Sa kabila ng kahirapan ng pamilya ni Saimon, hindi iyon naging rason para tumigil sya sa kanyang pangarap.

Nagtrabaho si Saimon bilang isang construction worker sa murang edad pa lamang. Isa ito sa mga naging tulay ni Saimon para makamit ang minimithing pangarap, isa sa mga nais nya ay ang magkaroon ng malaking bakahan.Bumibili ng isang baka si Saimon kada buwan kapag natatanggap nya ang kanyang sahod at ang kanyang ama naman ang nag aalaga dito.

Noong 18 anyos pa lamang si Saimon ay meron na silang 300 na baka na nanggaling sa kanyang pinag hirapan, sabi ni Saimon.

By the time I was 18, I’ve already had 300 cows. During that time, my father and I raised and sold cows to villagers. I saved up all the profit made because it has always been my dream to own a farm,” pahayag nya sa salitang Malay.

Nag-loan si Saipol sa ahensya ng Malaysian government na halos nagkakahalaga na 100,000 Malaysian Ringgit (P 1,290,000) sa kadahilanang dumarami na ang kanyang mga alagang baka na ginamit nya pambili sa isang ektarya na lupa na ginamit niyang cattle farm noong 19 anyos pa lamang sya noon.

Napalawak ni Saimon ang buong Malaysia dahil sa kanyang negosyo at sa tulong na din ng ibang Government Agencies sa kanya.

At sa kasalukuyan, Isa na si Saimon sa mga multi-milyunaryo sa Malaysia sa edad na 34 anyos, sa kabila ng pagiging kapos sa pormal na edukasyon noon ay narating nito ang tagumpay na minimithi.

Source: ThesundailyLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *