Nakakabilib ang Paaralang Ito sa India Dahil Basurang Plastic Lamang ang Hinihingi nila bilang Tuition fee sa halip na pera

Ang mga gamit na plastic ay karaniwang makikita lamang ng karamihan na isang kalat kung saan saan, pero para sa mga estudyante ng paaralang Guwahati, ito ay matuturing na kayamanan, ang mga gamit na plastic ang paraan nila para makapag aral ng libre.Noong 2013, sa unang pagkakataon, nagkakilala si Mazin Mukhtar at Parmita Sarma sa bansang India. Pero tila alam nila sa sarili na meron silang pagkakaperahas at yun ang baguhin ang patlang sa mundo ng edukasyon.

\Noong 2016, ang kanilang magandang hangarin ay nagdala sa kanilang planong mapanatili na libre ang pagpasok sa eskwelahan sa heart of Assam na sa madaling salita ay Akshar.

Noong una, tutol si Mazin at Parmita sa mga mga magulang na ayaw papasukin ang kanilang mga anak. Pero naka isip naman ng paraan ang dalawa na gumawa ng isang curriculum na kung saan pasok sa pinansyal na pangangailangan para sa mga pamilya na may anak na kailangan pag-aralin habang kaya nila maibigay ang tamang edukasyon para sa kanilang mga anak.“We wanted to start a free school for all, but stumbled upon this idea after we realized a larger social and ecological problem brewing in this area. I still remember how our classrooms would be filled with toxic fumes every time someone in the nearby areas would burn plastics. Here it was a norm to burn waste plastic to keep warm. We wanted to change that and so started to encourage our students to bring their plastic waste as school fees” – Sabi ni Parmita.

Maliit na paaralan lamang ang Ashkar na nagsimula lamang sa benteng(20) estudyante na kung saan meron na itong halos isang daan(100) na estudyante at may mga edad na 4 hanggang 15 taong gulang. Ang mga batang ito ay tinuruan kung gaano kaimportante ang edukasyon, mapanatili ng maayos ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagsama sa mga iba’t-ibang aktibidad sa paaralan.

“We are not typical school, and that’s apparent from the moment you enter here, you will find students attending classes sitting in open spaces under bamboo roofs. The idea behind this is to break open the conventional ideas of education. And so, instead of age-specific grades or class, we have levels, where students of various age groups study the same thing all at the same time.” – dagdag ni Parmita

Sa kakaibang paaralan na ito, inaasahan ang bawat studyante na magdala ng isang bag na may laman ng 25 na kagamitan na plastik linggo-lingo para sa kanilang bayad sa kanilang fees. Ang mga naipong plastic ay gagawing recycled.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *