Isang anim na taong gulang na bata ang nakikipagdate sa kanyang ina isang beses bawat buwan gamit ang sariling inipon na pera

Anim na taon man si Lyle Drummonds, pero itong batang to ay napaka-maginoo. Isang beses sa isang buwan, Dinadala ni Lyle ang kanyang ina sa isang dinner date na kung saan siya ang nagbabayad ng kanilang pagkain na galing sa kanyang sariling bulsa.

Image courtesy: Nikkole Paulun/FacebookAyon sa kanyang Ina na si Nikkole Paulun, napag-aralan na niya ang mga dapat ginagawa o kilos ng isang tunay na maginoo.

Ayon kay Nikkole Paulun “Pinagbubuksan niya ako ng pinto, hihilahin ang bangko upang ako ay paupuin, nagkukwento tungkol sa kanyang mga ginawa sa buong araw at kinakamusta naman ang akin…, nagbibigay ng tip sa mga waiter o waitress.”

Ang 22 taong gulang na si Nikkole ay may pag kakaparehas sila sa “no-electronics” tuwing nasa dinner dates. Nagdagdag din sya ng iilang polisya sa kanilang dinner date para makapag usap at makapg enjoy sila na walang kahit anong istorbo.

Image courtesy: Nikkole Paulun/Instagram“Isinasantabi namin pansamantala ang aming mga phone at iPad (maliban na lang kapag kami ay kukuha ng litrato) at uupo upang magkwentuhan at magkamustahan, at kung anu-ano ang mga gusto naming gawin.” ito ang pahayag ni Paulun.

“Tinuturuan ko siya ng mga wastong kilos kapag nasa harap ng hapag-kainan at pinapaalalahanan na hindi mabuti ang nakikipagdate sa kanyang mommy o kung sinuman ang kanya kasama na nakatutok sa phone.”

Ang Facebook post na ito ay umabot na ng ilang milyong likes at daan-daang libong komento. Makikita si Lyle na nakaupo sa harap ni Nikkole habang binubuksan niya ang kanyang pitaka na tila kumukuha ito ng pera pang-bayad ng kanilang dinner.

Ayon kay Paulun sa isang interview, naisip nila mag ina ang dinner dates para turuan ang kanyang anak na malaman ang halaga ng pagtrato ng tama at respeto sa kababaihan sa murang edad pa lamang.

Image courtesy: Nikkole Paulun/Instagram

“Ang rason kung bakit sinimulan namin ang mga dinner dates ay sa kadahilanang ako ay hindi naitrato ng maayos ng lalaking hindi maginoo noong panahon.”

“Marami akong nakikita na mga kababaihan na hindi nererespeto ng maayos, at nais ko siguraduhin na ang aking anak na lalaki ay isang maginoo at malaki ang respeto sa kababaihan. Ninais namin na magsimula na gawin ang Mommy-son dates at talagang gusto niya ang ideyang ito, na hanggang ngayon ay patuloy naming ginagawa.” -ito ang sabi ni Paulun

Image courtesy: Screenshot to Nikkole Paulun Post

Halos 4 buwan na nila ginagawa ang dinner dates “It’s a special day every month for him to feel like a big guy and get to spend extra time with mom. It’s definitely made us closer,” – pahayag ni Paulun.

Sa ngayon, sabi ni Pualun na naging epektibo ang kanyang mga turo sa anak niya kung paano igalang ang mga kababaihan.

“I have seen him use his politeness everywhere. He will ask people who come over questions about their day or their life. It’s so cute,” – dagdag ni Paulun.

Source: ABCnewsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *