Gabundok na basura ang iniwan ng dating tenant matapos umalis sa paupahang bahay na ito

Ang pangongolekta ng mga bagay ay hindi na iba sa atin, mayroong nangongolekta ng libro, laruan, damit, sapatos at iba pa depende sa kung ano ang kanilang hilig. Karaniwan ay buong ingat pang itinatago ang mga bagay na ito at nililinis maya’t-maya upang hindi madumihan at masira. 

Image Courtesy: facebook.com/hangdhaminNgunit may mga taong nangongolekta ng basura, mga sirang gamit at kung anu-ano pa na hindi naman na dapat pang itinatago kung saan isinasalampak na lamang nila ang mga ito kung saan-saan. Ito ang klase ng tao na nakasalamuha ng isang land lord sa Malaysia sa isang paupahang bahay.

Ayon sa landlord, pina-upahan niya ang kanyang lugar sa isang tao ngunit dahil sa ilang beses na pagliban nito sa pagbabayad ng renta, napilitan siyang magdesisyon na paalisin na ito. 

Image Courtesy: facebook.com/hangdhaminSubalit hindi naging madali ang pagpapa-alis rito dahil tumanggi itong isauli ang susi ng bahay kaya naman kinailangan pa niyang humingi ng tulong sa mga pulis para lamang mabawi ang kanyang ari-arian at nang maiparenta ulit ito sa ibang pamilya. 

Nang makuha nilang muli ang susi, nahirapan silang buksan ang pinto hindi dahil hindi gumagana ang susi, kundi dahil sa mga gamit na humaharang sa may pintuan.

Image Courtesy: facebook.com/hangdhamin

Pagbukas nila sa lugar ay bumungad sa kanila ang tambak-tambak na kagamitan at basura sa loob ng kwarto, bagay na ikinagulat nang husto ng may-ari sapagkat hindi siya makapaniwala na mayroong mga taong kayang tumira sa sobrang duming paligid. 

Tumanggi ang dating nangungupahan roon na tumulong sa paglilinis kaya naiwan ang may-ari at ang kanyang mga kaibigan upang maglinis sa lahat ng kalat. Labis ang karumihan sa loob ng bahay at ang mga kwarto ay napuno ng mga gamit na umabot mula sahig hanggang kisame. 

Inabot sila ng ilang araw sa paglilinis ngunit kahit matapos maalis ang mga basura at kagamitan ay mukha pa rin itong marumi, sa katunayan, may nakita pa nga silang pusa at mga kuting rito.

Ang kwentong ito ay pinost ng isa sa mga kaibigan ng may-ari sa Facebook sa pag-asang may makakapagbigay ng payo at makakatulong sa kanyang kaibigan upang maging maayos muli ang lugar nito para maiparenta muli sa iba. 

Maraming netizens ang nadismaya dahil salahula ang mga nagrenta sa bahay na ito kung saan hindi man lang nirespeto ang lugar lalo na at hindi nila ito pagmamay-ari.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *