Super Nanay na Nagtatrabaho Bilang Konduktora ng Bus, Nakapagpagpatapos ng Kaniyang Anak sa UP Diliman

Lahat ng mga magulang ay walang ibang ninais kundi ang maibigay ang pinakamagandang buhay para sa kanilang mga anak. Wala rin silang hindi gagawin upang mapabuti ang mga ito at lumaki nang malusog sa maayos na kapaligiran. Ang mga ina naman ay kilala nang walang hindi kayang isakripisyo kung ito ay para sa kanilang mga anak. Mula sa kapanganakan pa lamang, kung saan pati buhay nila ay nasa peligro para lang maisilang nila nang ligtas ang mga bata, hanggang sa paglaki ng mga ito ay hindi matatawaran at ni hindi masusukat ang kanilang pagmamahal para sa mga ito at sa buong pamilya.

Tinawag ring “ilaw ng tahanan” ang ating mga ina dahil sila ang gumagabay sa paglaki natin at karaniwang nagsisilbi sa pamilya sa loob ng tahanan habang ang mga ama natin ay nagtatrabaho.

Subalit para kay Nanay Eunice, siya ang tumatayong Padre de pamilya sa kaniyang mga anak kung saan siya ang tumataguyod na magtrabaho. Araw-araw itong kumakayod bilang kundoktora ng bus mula pa noong siya ay 19 anyos hanggang sa siya ay nakapag-asawa na at nagkaroon ng pitong anak.

Image courtesy: Facebook/JuliusBabao

Ang asawa niya ay walang trabaho kaya ito ang naiiwan sa bahay upang mag-alaga sa kanilang mga anak at gumawa ng mga gawaing bahay, habang si Nanay Eunice ay kumakayod araw-araw para sila ay may maipantustos sa mga gastusin sa bahay.

Image courtesy: Facebook/JuliusBabao

Nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap at sakripisyo dahil nito lamang ay nakatapos ang kanyang panganay na anak sa kolehiyo mula sa prestihiyosong paaralan na University of the Philippines sa may Diliman.

Image courtesy: Facebook/JuliusBabao

Ang kanyang anak ay hindi lamang nakapagtapos ng pag-aaral kundi ay nag-uwi rin ito ng medalya dahil gaya ng ina, ito rin ay may kasipagan at ipinakita nito iyon sa kanyang pag-aaral. Labis-labis ang pagmamalaki ni Nanay Eunice sa naabot ng anak at pakiramdam niya ay para na rin siyang nanalo sa lotto sa kagalakan.

Hindi madali ang magkundoktor lalo pa’t kadalasan ay napakasikip sa bus dahil sa dami ng mga sumasakay at may mga pagkakataon pang may mga masasamang loob ang nagtatangkang magnakaw o manghipo sa mga pasahero.

Image courtesy: Facebook/JuliusBabao

Gayunman, tila nasulit naman ang lahat ng pagod at pagtitiis ni Nanay Eunice sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho dahil sa pagtatapos ng kanyang panganay, matutulungan na siya nito sa pagtataguyod sa kanilang pamilya at paniguradong may naghihintay na mas maayos na buhay para rito.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *